Marek Szyryk. O pięknie życia. Wystawa fotografii, instalacji wideo oraz environmentu

 
Od 14.2.2020 | 17:00 do 25.3.2020 | 15:00

Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB