"Muzyka gór bardzo górzystych" - Spektakl muzyczno-fotograficzny pamięci Ewy Andrzejewskiej i Wojtka Zawadzkiego. Himalajska Fotografia Kazimierza Pichlaka

 

Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB