ODWOŁANE DKF Klaps – “Gniazdo” (The Nest) r. Sean Durkin. W. Brytania / Kanada 2020. 107 min.

 

Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB