Ogłoszenie o zamknięciu naboru wniosków o udzielenie dotacji na zmianę ogrzewania

Ogłaszam, iż z dniem 30 września 2021 r. zamknięty zostanie nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania zgodnie z uchwałą nr 270.XXV.2020 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 02 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, dostępną na stronie Miasta http://bip.jeleniagora.pl/uchwala/13993/uchwala-nr-270-xxv-2020

Zamknięciu ulega nabór wniosków, które rozliczone zostaną w 2021 roku. O terminie naboru wniosków dla których dotacje rozliczone będą w 2022 roku poinformuję odrębnie.

 

 

PREZYDENT MIASTA

Jeleniej Góry 

Jerzy Łużniak

 

Kalendarz FB