Oprowadzenie kuratorskie po wystawie Joanny Borkowskiej pt. Elementy

 
Od 20.2.2017 | 16:00 do 21.2.2017 | 16:00

Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB