Otwarcie wystawy pokonkursowej • III Dolnośląski Konkurs Fotografii Mobilnej dla dzieci i młodzieży do 13 lat pt. „Obok mnie”.

 

Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB