Silesia Sonans: Capella Cracoviensis, Jan Tomasz Adamus dyrygent Antonio Vivaldi "Cztery Pory Roku"


Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB