"Weekend za pół ceny" w Jeleniej Górze

 
Od 9.3.2018 | 10:00 do 11.3.2018 | 20:00

Miejsce:


Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB