Wielki PIKNIK RODZINNY z ok. Dnia Dziecka i 60-lecia Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB