Wystawa „Arcydzieła malarstwa europejskiego z Kolekcji Dzikowskiej Rodziny Tarnowskich”

 
Od 14.10.2016 | 10:00 do 13.11.2016 | 19:00

Organizatorzy:


Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB