Wystawa fotografii - Dawid Tatarkiewicz – Jelenia Góra – szkic miasta - ODWOŁANA!

 
Od 7.4.2020 | 0:00 do 7.5.2020 | 0:00

Organizatorzy:


Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB