XX Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie - Bartnictwo w Sudetach Zachodnich

 
Od 7.9.2019 | 10:00 do 8.9.2019 | 18:00

Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB