„Czas na ekologiczny hotel”

„Czas na ekologiczny hotel” to wspólny projekt Instytutu Turystyki w Krakowie oraz Krajowej Agencji Poszanowania Energii realizowany w ramach Poddziałania 2.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach”.

 Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji przedsiębiorców prowadzących obiekty noclegowe oraz ich kadry menedżerskiej poprzez udział w spotkaniach doradczych, szkoleniach i warsztatach z zakresu kluczowych obszarów dla zrównoważonego rozwoju firm – Zarządzania Środowiskowego, Marketingu Ekologicznego, Rozwiązań Proekologicznych, Audytu Ekologicznego i Audytu Energetycznego.

„Czas na ekologiczny hotel” to projekt realizowany w okresie od grudnia 2013 r. do marca 2015 r., we współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A., skierowany do 84 firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących obiekty noclegowe w województwie małopolskim
i śląskim oraz ich kadry menedżerskiej średniego lub wyższego szczebla w liczbie 168 osób. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji beneficjentów w obszarze ekologii, a w dalszej perspektywie wzmocnienie ich potencjału konkurencyjnego poprzez obniżenie kosztów działania
i wdrożenie ekoinnowacji. Wsparcie przewidziane w projekcie obejmuje szeroki pakiet bezpłatnych usług dostosowanych do specyfiki działalności firmy, poprzez:

  1. Analizę problemów i wyzwań środowiskowych,
  2. Ocenę kompetencji pracowników w zakresie ekologicznych aspektów działania przedsiębiorstwa,
  3. Spotkania doradcze z ekspertami ds. zarządzania, ekologii, planowania i finansów,
  4. Opracowanie Indywidualnych Planów Rozwoju firm, umożliwiających wyznaczenie precyzyjnych ścieżek szkoleniowych,
  5. Cykl szkoleń wyjazdowych, których tematyka obejmować będzie przykłady rozwiązań proekologicznych, możliwych do wprowadzenia w obiektach noclegowych, a także zagadnienia związane z zarządzaniem środowiskowym, zielonym PR-em, audytem ekologicznym i energetycznym.

Projekt daje możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych, a także aktualizacji wiedzy z zakresu kluczowych obszarów dla zrównoważonego rozwoju obiektów noclegowych. Wartością dodaną jest możliwość zwiększenia konkurencyjności oferty przedsiębiorstwa na rynku hotelarskim i promocję obiektu jako „ekohotel”. Wszystkie szkolenia wyjazdowe odbywać się będą w atrakcyjnych lokalizacjach w hotelach trzy i cztero-gwiazdkowych, w których wdrożono dobre praktyki w zakresie ekologii. Wszystkim uczestnikom oferowane jest bezpłatne wyżywienie i nocleg.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w okresie od stycznia do września 2014 r. 


Każde z przedsiębiorstw biorących udział w projekcie skorzysta z kompleksowej analizy potrzeb szkoleniowych, w tym analizy problemów i wyzwań środowiskowych oraz oceny kompetencji pracowników w zakresie ekologicznych aspektów działania danej instytucji. Przewidziane jest również indywidualne doradztwo dla beneficjentów – zaplanowano 4-godzinne spotkania z ekspertami, na których potwierdzone zostaną obszary wymagające wsparcia.

Na podstawie wyników analiz oraz wniosków z doradztwa nasi eksperci przygotują dla firmIndywidualne Plany Rozwoju, w oparciu o które delegowani uczestnicy wezmą udział w określonych modułach szkoleniowych. Dodatkowy atut stanowi możliwość udziału w warsztatach z zakresu sporządzania Programów Wdrażania Działań Proekologicznych – uczestnicy, przy wsparciu ekspertów ds. ekologii, doradców finansowych oraz specjalistów z zakresu tworzenia strategii rozwoju firm, wypracują dokumenty do wykorzystania w ich przedsiębiorstwach.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą usług oraz listą ekspertów

Galeria: 

 

Kalendarz FB