Informacja w sprawie opłat podatku od nieruchomości

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Jeleniej Góry,

w związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą nadzwyczajnych działań mających na celu ograniczenie epidemii "koronowirusa" informuję, że wpłaty z tytułu I i II raty podatku od nieruchomości od osób fizycznych, których termin przypada w dniu 16 marca 2020 i 15 maja 2020 dokonane do dnia 31 maja 2020 roku nie będą obciążone odsetkami ustawowymi z tytułu nieterminowej wpłaty. Urząd Miasta nie będzie w tej sytuacji wysyłał upomnień do dnia 31 maja 2020r.

Informuję także, że wpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych przypadających w miesiącu marcu, kwietniu i maju dokonane do dnia 31 maja 2020 roku także nie będą obciążone odsetkami ustawowymi z tytułu nieterminowej wpłaty.

W przypadku konieczności podjęcia innych działań w stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą będą rozpatrywane indywidualnie na wniosek podatnika.

Jerzy Łużniak- Prezydent Miasta Jeleniej Góry 

 

Kalendarz FB