Konferencja Edukacja Równych Szans

W dniach 10 i 11 marca 2014 r. w Warszawie odbędzie się pierwsza ogólnopolska konferencja zatytułowana Edukacja Równych Szans, której pomysłodawcą i organizatorem jest firma doradztwa dla sektora edukacji PCG.

Konferencja Edukacja Równych Szans odpowiada na potrzebę organizowania w miastach i gminach zintegrowanych systemów pomocy psychologiczno-pedagogicznej i poradnictwa, w których szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i samorząd lokalny współpracują jako partnerzy na rzecz udzielania uczniom adekwatnego i jednolitego wsparcia na wszystkich etapach edukacyjnych. Szczegółowy program tego wydarzenia znajduje się na oficjalnej stronie internetowej konferencji pod adresem: www.pcgpolska.pl/konferencja

Organizatorzy zapraszają do rejestracji i uczestniczenia w konferencji.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Organizatora Konferencji pod numerem (42) 2908 229 lub pod adresem e-mail: konferencja@pcgpolska.pl


Konferencja ogólnopolska Edukacja Równych Szans

10 i 11 marca 2014 r. w Warszawie

W dniach 10 i 11 marca 2014 r. w Warszawie odbędzie się pierwsza ogólnopolska konferencja Edukacja Równych Szans, której pomysłodawcą i organizatorem jest firma doradztwa dla sektora edukacji PCG. Partnerami merytorycznymi konferencji są trzy prężnie działające ośrodki kształcenia i doskonalenia nauczycieli o profilu pedagogicznym: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO).

Konferencja Edukacja Równych Szans odpowiada na potrzebę organizowania w miastach i gminach zintegrowanych systemów pomocy psychologiczno-pedagogicznej i poradnictwa, w których szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i samorząd lokalny współpracują, jako partnerzy na rzecz udzielania uczniom adekwatnego i jednolitego wsparcia na wszystkich etapach edukacyjnych.

 

 

Kalendarz FB