Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Jelenia Góra.

Szanowni Państwo,

w związku z przystąpieniem do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra, w ramach projektu POPT („Jelenia Góra – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”), serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniach konsultacyjnych projektu uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Jelenia Góra. 

Spotkania konsultacyjne odbędą się 9 czerwca 2022 r.

  • godz. 12:00 Muzeum Przyrodnicze w Cieplicach – sala prelekcyjna nr 0/19, ul. Cieplicka 11A, Jelenia Góra,
  • godz. 16:00 Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” – sala konferencyjna, ul. Bankowa 27, Jelenia Góra.

Spotkania konsultacyjne dedykowane są dla wszystkich mieszkańców miasta, zarządców nieruchomości, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze miasta działalność gospodarczą, podmiotów prowadzących działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych oraz jednostek organizacyjnych miasta.

Szczegóły dotyczące spotkań konsultacyjnych zawarte są w zaproszeniu.

- Zaproszenie na konsultacje.

- Raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych 1 czerwca - 1 lipca 2022 r.

 

 

Kalendarz FB