Konsultacje społeczne - RPO 2014-2020

Wspólnie z Zarządem Województwa Dolnośląskiego serdecznie zapraszam na spotkanie konsultacyjne dot. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Projekt dokumentu znajduje się pod adresem www.rpo.dolnyslask.pl

Przedstawiony do konsultacji społecznych projekt “Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” będzie jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, w którym sprecyzowano cele oraz kierunki rozwoju regionu. Dolny Śląsk otrzyma znacznie większą kwotę na wsparcie rozwoju regionalnego, niż to miało miejsce w 2007-2013. Szacunkowa wartość alokacji środków UE wyniesie ok. 2 019 mln EUR. W odróżnieniu od poprzedniej perspektywy, wsparcie w ramach RPO WD będzie udzielane z dwóch funduszy strukturalnych, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego serdecznie zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych wszystkich zainteresowanych przyszłością naszego Regionu.

Spotkanie odbędzie się 21 listopada b.r. o godz. 10.00 w Jeleniogórskim Centrum Kultury w Jeleniej Górze, przy ul. Bankowej 28/30

 

Kalendarz FB