Kwalifikacja wojskowa w roku 2020 została zakończona

 
Kwalifikacja wojskowa na terenie Miasta Jeleniej Góry i Gmin Powiatu Jeleniogórskiego została zakończona z dniem 13 marca 2020 r. Wszystkie wydane wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 
16 marca br. do 31 marca br. tracą ważność. 

 

Kalendarz FB