Program „Postaw na siebie” (video)

Od stycznia 2014 roku rozpoczął się proces rekrutacyjny do szóstej edycji projektu systemowego „Postaw na siebie” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze. 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego miasta. Dajemy możliwość uzyskania dodatkowych umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych. Dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego możemy kontynuować działania przez kolejne 15 m-cy.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, w wieku aktywności zawodowej, pozostające bez zatrudnienia lub zatrudnione i należące do jednej z poniższych grup:

  • osoby niepełnosprawne mające trudności z integracją zawodową i społeczną,
  • osoby opuszczające rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą,
  • młodzież w wieku 15-25 lat pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • dorosłe osoby z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
  • osoby bezrobotne, aktywne i nieaktywne zawodowo mające trudności z integracją społeczną i zawodową.

Działania zaplanowane na 2014-2015 rok obejmują m.in.:

  • realizację kursów zawodowych (Uwaga! Można zgłaszać własne propozycje kursów zawodowych !
  • spotkania z doradcami, konsultantami oraz z psychologiem,
  • możliwość podjęcia stażu,
  • udział w spotkaniach grup samopomocowych lub/i wolontariatu.

ankieta rekrutacyjna

Osoby zainteresowane udziałem serdecznie zapraszamy do zgłaszania się
do Biura Projektu osobiście (pok. 302), telefonicznie 75 64 67 003

lub e-mailowo: projekt@mops.jelenia-gora.pl

 

 

Kalendarz FB