Stwórz budżet Jeleniej Góry!

Miasto Jelenia Góra wchodzi w decydujący moment planowania budżetu na 2014 rok. Obok zadań inwestycyjnych i remontowych o skali ogólnomiejskiej, obok realizacji prac rozpoczętych wcześniej proponujemy Państwu konsultacje społeczne dotyczące spraw mniejszych, lokalnych, ważnych dla Państwa najbliższego otoczenia. 

Wszyscy mieszkańcy drogą internetową lub tradycyjną pisaną będą mogli stworzyć część budżetu miasta określając zadania remontowe lub inwestycyjne poprawiające jakość życia w najbliższym otoczeniu. Zadania, które zyskają największą liczbę podpisów mieszkańców zostaną przedstawione Radzie Miejskiej i wpisane do projektu budżetu miasta na 2014r.  

Wniosek do budżetu powinien zawierać:

  • dokładny opis i lokalizację proponowanych zadań,
  • imię, nazwisko, adres i podpis Wnioskodawcy,
  • powinien zostać złożony w terminie do 14 grudnia  2013r.,
  • wnioski powinny zostać złożone osobiście ( w Ratuszu lub w Centrum Obsługi Klienta  – ul. Ptasia 6a) lub na adres: Urząd Miasta Jeleniej Góry, Plac Ratuszowy 58, 58-500  Jelenia Góra
  • wnioski można wysłać drogą mailową na adres budzet2014@jeleniagora.pl
  • jedna osoba może złożyć tylko jeden wniosek

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w planowaniu budżetu Miasta na 2014r.

 

Kalendarz FB