Weryfikacja deklaracji śmieciowych

Trwają prace nad szacowaniem wszystkich kosztów obsługi programu zagospodarowania odpadów komunalnych, co ma na celu z jednej strony przyjęcie optymalnego procesu pracy, a z drugiej – poszukiwanie przesłanek do ew. skorygowania wysokości opłat.

- Weryfikacja informacji – powiedziano nam w Wydziale Gospodarki Odpadami – polega m.in. na eliminowaniu podwójnych zapisów deklaracji (czasami ta sama osoba składała deklarację indywidualną,  a jednocześnie ujmowana była w spisie złożonym przez spółdzielnie mieszkaniowe), ale też uściślaniu – jakie osoby lub podmioty gospodarcze nie złożyły deklaracji, pomimo ciążącego na nich prawnego obowiązku.

Przykładem istotnych rozbieżności jest m.in. fakt, iż do „systemu gospodarki odpadami” wpłynęło ok. 1.380 deklaracji firm, a w Jeleniej Górze zarejestrowanych jest ponad 10.000 podmiotów gospodarczych. Nawet biorąc pod uwagę, że część z nich mogła zawiesić działalność, inne wskazały jako siedziby prywatne mieszkania, itp. – można oszacować, że co najmniej 2 – 2,5 tys. firm deklaracji nie złożyło, mimo, że powinno.

- Straż Miejska – powiedziano nam – dokonuje sprawdzenia stanu, a te kontrole i stwierdzenie niezłożeni deklaracji są kłopotliwe, a po co?. Oczekujemy, że właściciele mieszkań i mikrofirm złożą zaległe deklaracje, co pozwoli na uporządkowanie wiedzy o przepływach środków i podjęcie odpowiedzialnych, precyzyjnie wyszafowanych projektów obniżki należności za wywóz odpadów. Oczekujemy też na decyzję Związku Gmin Karkonoskich, który przed końcem listopada ma dyskutować nad stawkami opłat za przyjęcie odpadów na składowisko w Kostrzycy. Komplet wszystkich informacji o cenach i kosztach jest niezbędny do podjęcia jakichkolwiek rozstrzygnięć.

 

 

Kalendarz FB