Zaproszenie dla przedsiębiorców do udziału w ankiecie

Przedsiębiorczość jest jedną z tych aktywności społecznych, która zapewnia lokalnym środowiskom rozwój w wymiarze zarówno finansowym, jak i społecznym. Badania pokazują, że obszary, na których działają aktywni gospodarczo mieszkańcy, charakteryzują się niższym bezrobociem, wyższymi dochodami budżetowym i skutecznie przyciągają inwestorów zewnętrznych. Wspieranie przedsiębiorczości na poziomie lokalnym uznaje się za jeden z najskuteczniejszych sposobów zmniejszenia bezrobocia czy też zatrzymania migracji młodych, aktywnych osób do innych ośrodków.

Firmy lokalne, w tym przede wszystkim firmy rodzinne odgrywają ważną rolę w lokalnym rynku pracy i mają zdolność zatrzymania odpływu obecnych mieszkańców oraz przyciągania do miasta nowych mieszkańców. Znaczącą rolę odgrywają firmy w rozwoju lokalnego rynku nieruchomości, wzmacnianiu rozpoznawalności miasta. Przyczyniają się do wzrostu dochodów mieszkańców i budżetu miasta. To wszystko sprawia, że firmy są bardzo ważnym uczestnikiem nie tylko życia gospodarczego, ale również społecznego w mieście, i coraz większym stopniu stanowią o potencjale rozwoju miasta.

Badanie jest elementem realizowanego przez miasto projektu w ramach programu „Rozwój lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, którego głównym celem jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości środowiska naturalnego (zwłaszcza jakości powietrza), dostępności i standardu życia mieszkańców.

Informacje uzyskane z badania pozwolą poznać Państwa plany rozwojowe oraz ocenę czynników warunkujących prowadzenie działalności gospodarczej, co pozwoli zidentyfikować obszary wymagające współdziałania z samorządem.

Bardzo prosimy o udzielenie możliwie dokładnych i przemyślanych odpowiedzi. Ze swej strony zapewniamy, że potraktujemy je z należytą powagą i, w miarę możliwości, uwzględnimy w naszych planach i działaniach.

 

Link do ankiety 

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=v3zqj9jav76zj7zzdvvov1jz

Z wyrazami szacunku

Jerzy Łużniak

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Galeria: 

 

Kalendarz FB