Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Jelenia Góra przypomina, przedsiębiorcom którzy prowadzili sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku, o obowiązku złożenia w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz wniesieniu opłaty za korzystanie z wydanych zezwoleń.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, opłatę za korzystanie z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

1) 37500zł dla napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

2) 37500zł dla napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

3) 77000zł dla napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

 

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa wyżej, wnoszą opłatę w wysokości:

1) 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

2) 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu
(z wyjątkiem piwa),

3) 2100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

 

Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się w trzech równych ratach w terminach do dnia 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

 

Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta przy ul. Sudeckiej 29 lub na konto Miasto Jelenia Góra nr rachunku 81 1160 2202 0000 0004 5109 0571.

 

Oświadczenia o wartości sprzedanych napojów alkoholowych należy składać w Wydziale Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Stefana Okrzei 10, pokój nr 003 (parter).

 

Druki wniosków i oświadczeń znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, link --> TUTAJ

 

 

Kalendarz FB