Zmiany stawek - nowe deklaracje (video)

Od 1 marca 2014 r. stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Jeleniej Górze będą wynosić 15 zł od osoby za odpady segregowane i 25 zł od osoby za odpady zmieszane. Zmiana stawki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Informujemy również, że w przypadku nieruchomości wielolokalowych (na których został powołany Zarząd Nieruchomością Wspólną), deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winien złożyć Zarząd Nieruchomością Wspólną.

Termin składania deklaracji upływa 14 marca 2014 r.

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta Jelenia Góra przy ul. Sudeckiej 29 pok. 31 w dniach od poniedziałku do środy w godz. 7.30-15.30, w czwartek w godz. 7.30-16.30 oraz piątek w godz. 7.30-14.30 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra.

info - gospodarka odpadami

 

Kalendarz FB