Środa z Funduszami na działalność proekologiczną

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze uprzejmie informuje , że w dniu 3 lutego 2016 roku ; w godz. 10.00-13.30 organizuje   w swojej siedzibie spotkanie informacyjne  pt. „Środa z Funduszami na działalność proekologiczną” . Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych działających na terenie podregionu   jeleniogórskiego.  

Podczas  spotkania przedstawione zostaną możliwości pozyskania dofinansowania dostępne w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020 dla przedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych. Dodatkowo zaprezentowane zostaną  założenia  Funduszy Europejskich na lata 2014  - 2020 oraz  źródła  informacji o Funduszach.


Spotkanie informacyjne  odbędzie  się w dniu 03 lutego  2016 roku
 w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze,

Plac Ratuszowy 32/32 a.

w godzinach 10.00 – 13.30

 

Zainteresowanych udziałem w spotkaniu   prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia  01.02.2015 r.  e-mailem na adres:  pife.jeleniagora@dolnyslask.pl  – ze wskazaniem: nazwy podmiotu, imienia i nazwiska osoby uczestniczącej  lub telefonicznie:  75 764 94 66; 75 75 249 42.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.  

Uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym  jest bezpłatne.

Na miejscu udostępnione zostaną bezpłatne materiały informacyjne. Sala, w których odbędzie się spotkanie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.  W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny  z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze pod numerem telefonu:  75 764 94 66; 75 75 249 42.

Link do ogłoszenia :

http://rpo.dolnyslask.pl/cykl-spotkan-sroda-z-funduszami-na-dzialalnosc-proekologiczna/

 

Kalendarz FB