Świat Kwiatów Marcin Sikora

Nazwa podmiotu: Świat Kwiatów (sklep internetowy)

Adres siedziby: ul. Sulejkowska 56/58 lok. 215, 04-157 Warszawa 
NIP 537-220-80-01

Osoba reprezentująca podmiot: Marcin Sikora
Dane kontaktowe: tel 22 299 7737 email:sklep@swiatkwiatow.pl
kontakt mail:magda.borysiuk@swiatkwiatow.pl

Deklaruje uczestnictwo w Jeleniogórskiej Karcie Dużej Rodziny" poprzez udzielenie użytkownikom Karty rabatu/ulg w wysokości 5% na sprzedaż towarów/usług: asortyment na stronie internetowej 

W terminie: na czas nieokreślony 

 

Kalendarz FB