200 milionów złotych ze środków unijnych na wsparcie przedsiębiorstw

Informujemy o wyjątkowej możliwości wzięcia udziału już po raz drugi w konkursie na dofinansowanie  ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. 

 

Jedną z 12 branż, które zostały wskazane w opisie konkursu jest sektor usług prozdrowotnych. Środki dostępne będą dla mikro, małych i średnich firm, zainteresowanych wprowadzeniem swoich  usług na rynki międzynarodowe.

Dofinansowanie będzie można otrzymać m.in. na:

  • Wynajęcie i zabudowę stoiska na targach zagranicznych;
  • Produkcję materiałów reklamowych;
  • Przygotowanie i prowadzenie działań promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych;
  • Przygotowanie lub tłumaczenie strony internetowej;
  • Produkcję i emisję spotów, filmów informacyjno-promocyjnych.

UWAGA

Zdobądź dofinansowanie i dołącz do Programu!

W latach 2016 – 2019 Polska Organizacja Turystyczna realizuje Program Promocji Usług Prozdrowotnych polegający na prowadzeniu ogólnych kampanii informacyjno-promocyjnych na wybranych rynkach zagranicznych. Program ten finansowany jest również ze środków unijnych.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 7 lutego  2017 r. organizuje spotkanie informacyjne dot. Poddziałania 3.3.3 PO IR., które odbędzie się na terenie Sienna Training Centre przy ulicy Siennej 73 w Warszawie. Szczegóły dotyczące spotkania znajdą Państwo pod linkiem:

https://poir.parp.gov.pl/wez-udzial-w-projektach-szkoleniach-i-konferencjach/wsparcie-msp-w-promocji-marek-produktowych-go-to-brand-spotkanie-informacyjne-3

Więcej szczegółów na temat Konkursu znajdziecie Państwo na:

http://poir.parp.gov.pl/poddzialanie-333-3-nabor-2017/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-3-3-poddzialanie-3-3-3-poir-w-2017-r

 

 

Kalendarz FB