35 rocznica utworzenia Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych - Związek Żołnierzy Wojska Polskiego

 
W roku 2016 mija 35 rocznica utworzenia Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych, naszej organizacji, którą udało się powołać w 1981 roku, po 36 latach  funkcjonowania LWP. Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych był spadkobiercą tradycji i dziedzictwa Związku Oficerów Rezerwy II Rzeczypospolitej, jego następców: Związku Oficerów Służby Stałej II Rzeczypospolitej i Związku Kadetów II Rzeczypospolitej  a następnie Klubów Oficerów Rezerwy. Związek powstał z potrzeby integracji środowiska żołnierskiego po zakończeniu czynnej służby wojskowej, chęci służenia swoja wiedzą i doświadczeniem innym organizacjom, strukturom władzy, zwłaszcza lokalnej oraz potrzeby służenia pomocą potrzebującym naszym kolegom w zakresie socjalno – zdrowotnym. Jak celna była ta inicjatywa i potrzebna  taka organizacja świadczy fakt, że już w początkowym okresie swego istnienia jej szeregi liczyły ponad 60 tysięcy członków. Również w Województwie  Jeleniogórskim, dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu żołnierzy rezerwy a zwłaszcza ppłk Jerzego Grabowskiego powołano struktury Związku, który w szczytowym okresie zrzeszał ponad 600 członków zorganizowanych w 11 kołach. W 2009 roku Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego decyzją władz Związku został przemianowany na Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, przejmując dotychczasowe tradycje, zachowując wszystkie najlepsze zasady i założenia statutowe, w tym apolityczność, działalność na rzecz popularyzacji tradycji i historii żołnierzy polskich oraz jako organizacja pożytku publicznego pomoc socjalno – zdrowotną środowisku byłych żołnierzy i ich rodzinom. Z ogromnym żalem przyjęliśmy decyzję aktualnego Ministerstwa Obrony Narodowej o odstąpieniu od współpracy z naszym Związkiem, a wręcz szykanowanie naszego środowiska. Mamy nadzieję, że przyjdzie opamiętanie i znowu będziemy potrzebni, również tu w Jeleniej Górze. W żołnierzach rezerwy drzemie olbrzymi potencjał wiedzy technicznej, nie tylko wojskowej. Poza tym Związek Żołnierzy Wojska Polskiego jest członkiem międzynarodowych organizacji wchodzących w skład struktur NATO – Euromilu i CIOR. Dewizą naszego Związku zawsze było i jest hasło: „Zawsze wierni Ojczyźnie”. Dlatego z godnością  i honorem  patrzeć będziemy w przyszłość i wspominać chlubną przeszłość. Apelujemy także do naszych sympatyków i wszystkich byłych żołnierzy Wojska Polskiego – przyłączcie się do nas, bądźmy razem, stańmy w jednym szeregu obrońców Ojczyzny. Będzie nas więcej – więcej będziemy mogli pomóc innym. W 35 rocznicę powstania Związku składamy podziękowanie i oddajemy hołd – zarówno twórcom jak i kontynuatorom idei Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Podziękowania kierujemy także do organizacji i  instytucji wspierających nasz Związek.  
ZAWSZE WIERNI OJCZYŹNIE. Członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Jeleniej Górze.

 

ZŻ WP przez okres 35 lecia przechodził rózne transformacje, dostosowując się do potrzeb środowiska emerytów wojskowych i zmiennej sytuacji społ – politycznej Kraju.  Obecnie Związek skupia w Kraju około 14 tys członków. W rejonie jeleniogórskim Związek skupia około 130 czlonków w 5 kołach. Trzy koła  funkcjonują w Bolesławcu,  jedno w Jeleniej Górze, jedno w Szklarskiej Porębie. Związek  prowadzi działalność socjalno - pomocową dla rodzin wojskowych  w ramach Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym. Wiele pracy wkłada na rzecz upamiętniania dorobku Wojska Polskiego w regionie jeleniogórskim. Związek jest członkiem wielu organizacji NATO między innymi CIOMR i EUROMIL. Związek dziedziczy tradycje oficerskich stowarzyszeń II Rzeczpospolitej.

Uchwała Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Jeleniej Górze

Grupa:

 

Kalendarz FB