Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych - konsultacje społeczne


Od dnia 29 października do 19 listopada 2018 r. trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu pn. „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych.” Opracowany dokument został udostępniony do publicznego wglądu i posłuży nie tylko do przekazania informacji o planowanych działaniach w sferze transportu zbiorowego, ale przede wszystkim umożliwi mieszkańcom wpływanie na kształt dokumentu poprzez zgłaszanie uwag.


Zainteresowane osoby uprzejmie prosimy o przesyłanie uwag do niniejszego opracowania oraz o udział w spotkaniu w dniu 13 listopada 2018 r., które odbędzie się w sali nr 13 budynku Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Sudeckiej 29 w godzinach od 11:00-14:00.

„Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych” dostępna jest w formie elektronicznej (rozszerzenie pliku PDF) wraz z formularzem do zgłaszania uwag na stronie Urzędu Miasta pod adresem:
http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/246/analiza-kosztow-i-korzysci-wykorzystania-przy-swiadczeniu-uslug-komunikacji-miejskiej-autobusow-zeroemisyjnych.

 

Kalendarz FB