Bezpłatne doradztwo

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza na przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych z powiatów m. Jelenia Góra, kamiennogórskiego, jeleniogórskiego, lwóweckiego, lubańskiego, bolesławieckiego, zgorzeleckiego na bezpłatne doradztwo z zakresu:

 

1. Powierzanie i wspieranie zadań publicznych:

  • Tryb konkursowy
  • Tryb pozakonkursowy
  • Inicjatywa lokalna

2. Konsultacje społeczne

3. Mechanizmy współpracy finansowej i pozafinansowej organizacji pozarządowej z samorządem:

4. Zasady współpracy: jak rozumieć zasadę partnerstwa, pomocniczości, suwerenności, jawności, uczciwej konkurencji, efektywności, równości szans?

Jeśli jesteś zainteresowany/a doradztwem indywidulnym lub grupowym– zadzwoń lub napisz i umów się na spotkanie:

 

Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska 

tel.: 075 642 20 00 

e-mail:agnieszka.mroczek-czetwertynska@rcwip.pl

 

Projekt „Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych” jest prowadzony wspólnie przez Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Miasto Jelenią Górę dla organizacji pozarządowych i przedstawicieli administracji publicznej z subregionu jeleniogórskiego od 1 stycznia 2014 do 31 marca 2015r.

 

Grupa:

 

Kalendarz FB