Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020

  Sieć tras rowerowych MTB (single track) została wykonana w wyniku realizacji przez Miasto Jelenia Góra, Gminę Miejską Piechowice i Gminę Podgórzyn partnerskiego projektu pn. „Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Wybudowane na obszarze trzech gmin trasy prowadzą przez różnorodny przyrodniczo, geologicznie, klimatycznie i krajobrazowo region Karkonoszy. Wiodą one przez partie piętra pogórza i regla dolnego, lasami, których drzewostan tworzą: świerk pospolity, buk, jodła, sosna, modrzew, dąb, jarzębina, brzoza, lipa drobnolistna, a także zachowane fragmenty reliktowego naskalnego boru sosnowego i buczyny sudeckiej.  Na niewielkich obszarach występują świeże łąki z dominacją rajgrasu, a w sąsiedztwie tras zabagnienia z chronionymi gatunkami torfowców. Charakterystycznym elementem krajobrazu są formacje skalne zbudowane z granitu porfirowatego. Tereny te zamieszkują liczne ssaki, gady, płazy, ptaki, bezkręgowce, m. in. jelenie, sarny, dziki, muflony, lisy,  wiewiórki, zające, kuny, żaby, jaszczurki, zaskrońce, padalce, żyworódki, żmije zygzakowate, motyle, chrząszcze, ślimaki, pająki.

Obszar tras rowerowych MTB (single track) długości ponad 60 km znajduje się na terenie administrowanym przez Lasy Państwowe: Nadleśnictwo Szklarska Poręba, Nadleśnictwo Śnieżka oraz przez Karkonoski Park Narodowy. Teren położony jest w obrębie obszarów chronionych sieci NATURA 2000: Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk Karkonosze PLH020006, Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków  Karkonosze PLB0200007. Występują tu gatunki chronionych roślin i zwierząt oraz cenne siedliska przyrodnicze, między innymi:-

-bocian czarny Ciconia nigra,

-bielik Haliaeetus albicilla,

-myszołów Buteo buteo,

-jastrząb Accipiter gentilis,

-puchacz Bubo bubo,

-włochatka Aegolius funereus,

-sóweczka Glaucidium passerinum,

-dzięcioł zielonosiwy Picus canus,

-muchołówka mała Ficedula parva

-pliszka górska Motacilla cinerea,

-torfowce: błotny, Sphagnum, Sphagnum girgensohni, S. russowi, S. palustre, S. fallax

-mchy: widłozęb miotlasty Dicranum scoparium, rokiet cyprysowy Hypnum cupressiforme

-paproć : podrzeń żebrowiec Blechnum spicant,

-widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum,

-goryczka trojeściowa Gentiana asclepiadea,

-storczyk stoplamek Fuchsa Dactylorhiza Fuchsii,

-ostrożeń dwubarwny Cirsium hellenioides

-płonnik pospolity Polytrichum commune,

-wroniec widlasty Huperzia selago,

-byliny: kopytnik pospolity Asarum europaeum, szczyr pospolity Mercurialis perennis,

-marzanka wonna Galium odoratum,

-czerniec gronkowy Phyteuma spicata,

-śledziennica naprzeciwlistna Chrysosplenium oppositifolium,

-wawrzynek wilcze łyko Daphne mezereum,

-kwaśna buczyna górska Luzulo luzuloidis-Fagetum.

Budowa tras rowerowych MTB promujących cenne walory przyrodnicze obszarów chronionych Natura 2000 i KPN przyczyniła się do ukierunkowania i uporządkowania rowerowego ruchu turystycznego z ominięciem cennych siedlisk flory i fauny.

Pliki do pobrania:

Tablica (8,1 MB)

Mapa (4,7 MB)

 

 

Kalendarz FB