Dotacje na inwestycję w nawadnianie gospodarstwa rolnego

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w terminie  od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy mogą ubiegać się o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.

Pomoc realizowana jest w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" z PROW 2014-2020, mogą w nim wziąć udział rolnicy posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha oraz powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł odnotowanych w okresie 12 miesięcy wstecz od momentu złożenia wniosku.

Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji:

- ulepszające już istniejące instalacje nawadniające,
- powiększające obszar nawadniania
- jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.

Z programu może być sfinansowane m.in. budowa studni i zbiorników, zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Pomoc finansową na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł przy czym refundacji podlega 50 % kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60% w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być większy niż 15 tys. zł.

Wniosek można składać w oddziałach regionalnych ARiMR oraz za pośrednictwem biur powiatowych.

Więcej informacji w załączniku oraz na głównej stronie ARiMR : https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/zabezpiecz-gospodarstwo-przed-susza-zloz-wniosek-o-dotacje.html

Dotacje nawadnianie ARiMR

 

Kalendarz FB