Działania OWES w subregionie jeleniogórskim – spotkanie animacyjne

OWES dla subregionu jeleniogórskiego zaprasza organizacje pozarządowe, osoby fizyczne oraz wszystkich zainteresowanych ekonomią społeczną na spotkanie animacyjne

Temat: „Działania OWES w subregionie jeleniogórskim” czyli:

 

• szkolenia, w tym:

✓ szkolenia z zakresu Podstaw Ekonomii Społecznej,

✓ szkolenia podnoszące umiejętności/ kompetencje osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

✓ jednodniowe szkolenia dot. ekonomii społecznej;

 

• doradztwo ogólne w zakresie tworzenia PES, ich działania oraz pozyskiwania funduszy

 

• doradztwo specjalistyczne, w tym:

✓ doradztwo prawne/PZP

✓ doradztwo osobowe,

✓ doradztwo księgowo-podatkowe,

✓ doradztwo finansowe,

✓ doradztwo marketingowe,

✓ doradztwo biznesowe,

✓ coaching/ mentoring/ tutoring

 

• wsparcie reintegracyjne.

• 2-dniowe wizyty studyjne, pikniki edukacyjne i inne

 

Termin: 19.08.2020

Godzina: 10:00 – 13:00

 

Miejsce: Urząd Miasta Jelenia Góra ul. Okrzei 10, sala 001, parter.

 

Zapisy : TUTAJ

 

Kontakt:

Magdalena Pabian – doradca kluczowy/animator

kom. 690-095-540, pabian@sirr.pl

 

Projekt „OWES dla subregionu jeleniogórskiego” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), przez Partnerstwo, w skład którego wchodzą Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich oraz Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego.

 

 

Kalendarz FB