e-Karta Dużej Rodziny

 

Formy Karty Dużej Rodziny:

- forma tradycyjna Karty (plastikowa),

- forma elektroniczna Karty (aplikacja mobilna mObywatel).

Od dnia 9 czerwca 2021 r. wszystkie aktywne Karty Dużej Rodziny uzyskały dodatkową formę , formę Karty elektronicznej.

Z dniem 30 czerwca 2021 roku aplikacja mKDR została zamknięta, a każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny może wyświetlić ją w aplikacji mObywatel.

Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy) pozostają przy kartach tradycyjnych.

Informacje dotyczące instalowania, obsługi i dodawania dokumentów w publicznej aplikacji mobilnej mObywatel są dostępne na stronie internetowej:https://www.gov.pl/web/mobywatel
(zakładki: Usługi w smartfonie/Pobierz/Odpowiedzi na pytania/Weryfikacja i zabezpieczenia/Kontakt).

W dalszym ciągu możliwe jest składania wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny przy pomocy aplikacji eWnioski na portalu Empatia, https://wnioski.mpips.gov.pl o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpisem elektroniczny złożonym z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

Karty Dużej Rodziny są wydawane bezpłatnie.
W przypadku, gdy Karta plastikowa zostanie zagubiona, skradziona, zniszczona lub w inny sposób utracona, można złożyć wniosek o wydanie jej
duplikatu, za który pobierana jest opłata w wysokości 11,00 zł za Kartę, (dowód wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku).

Opłacie 10,00 zł za kartę, podlega także wniosek o wydanie dodatkowej, tradycyjnej formy Karty Dużej Rodziny (dowód wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku lub przesłać mail na adres poleczne@jeleniagora.p).

Wpłaty należy dokonać na konto;

Urząd Miasta Jelenia Góra

Bank Millenium S.A.

Nr konta 74 1160 2202 0000 0000 6011 5610

Opłata za duplikat Karty Dużej Rodziny, (imię i nazwisko wnioskodawcy)

lub

 

Opłata za wydanie dodatkowej, tradycyjnej formy Karty Dużej Rodziny, (imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 

Zachęcamy do zapoznania się z ważnymi informacjami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w sprawie Karty Dużej Rodziny, zamieszczonymi na stronie Ministerstwa: www.gov.pl/web/rodzina

 

 

 

 

 

 

Kalendarz FB