Edukacja Ekologiczna

Wydział Ochrony Środowiska zlecił wykonanie tabliczek edukacyjnych, dotyczących oszczędzania wody.

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta pragnąc zwrócić uwagę większej liczby mieszkańców na ptaki zimujące w naszym mieście w 2018 r. zainicjował akcję „Ptaki w mieście”. 

Akcja o zakazie wypalania traw to coroczne przypominanie Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych o negatywnym wpływie tego działania na środowisko przyrodnicze, szczególnie te

Zapraszamy na badanie stanu świadomości mieszkańców na temat znaczenia zielonej i niebieskiej infrastruktury w łagodzeniu zmian klimatu oraz ich gotow

Większość ptaków dziko występujących na terytorium Polski objęta jest ochroną gatunkową, na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

Sezon grzewczy w pełni, a mieszkańcy wielu miejscowości już próbują "łapać oddech". A to w związku z problem zanieczyszczenia powietrza.

 

Kalendarz FB