Informacja o przebiegu spotkania „Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych”

W ramach projektu „Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych” w dniach 6-7 marca br. odbyło się pierwsze szkolenie pt. „Rozwój współpracy partnerskiej” dla grupy uczestników projektu. Szkolenie prowadziła Honorata Ziubrak (RCWIP).

Szkolenie miało przede wszystkim na celu integrację grupy, która będzie brała udział w projekcie. Ponadto poruszono m.in. takie zagadnienia jak: komunikacja werbalna i niewerbalna, zakłócenia w komunikacji, przekazywanie informacji zwrotnej, współpraca w grupie, zasady współpracy, "ja" w zespole, role w zespole, konflikt w grupie i sposoby radzenia sobie z konfliktem.

Wśród uczestników projektu znajdują się członkowie jeleniogórskich organizacji pozarządowych (12 osób) oraz osoby reprezentujące jednostki organizacyjne administracji publicznej w Jeleniej Górze (4 osoby).

Jeleniogórskie organizacje biorące udział w projekcie to m.in.:

 • Fundacja „Pomagam Żyć”
 • ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Karkonoski
 • Obywatelskie Stowarzyszenie „Dla Dobra Pacjenta”
 • Fundacja "Tu i teraz"
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze
 • Samodzielne Koło Terenowe nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego
 • Polski Czerwony Krzyż
 • Fundacja Ochrony Zabytków i Miejsc Pamięci Memento
 • Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
 • Stowarzyszenie „Goduszyn”

Wśród jednostek organizacyjnych JST znajdują się:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze

 

Przed uczestnikami projektu jeszcze trzy szkolenia:

20-21.03.2014 r. „Model Współpracy Administracji Publicznej z organizacjami pozarządowymi”

11–12.04.2014 r. „Program Współpracy”

24-25.04.2014 r.  „Techniki, metody konsultacji i partycypacji społecznej”

Grupa:

 

Kalendarz FB