Informacja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o konsultacjach społecznych, projekt statutu jednostki pomocniczej Miasta Jelenia Góra Dzielnica Uzdrowiskowa Cieplice

 

W dniu 27 czerwca 2017 r. Rada Miejska Jeleniej Góry podjęła uchwałę nr 321.XLII.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, w przedmiocie statutu jednostki pomocniczej Miasta Jelenia Góra „Dzielnica Uzdrowiskowa Cieplice”.

Konsultacje społeczne będą polegały na kierowaniu do Komisji Statutowo-Organizacyjnej Rady Miejskiej Jeleniej Góry pisemnych opinii, wniosków i uwag do projektu statutu.

Projekt statutu będzie udostępniony do publicznego wglądu:

  • w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, plac Ratuszowy 58 ( Ratusz), II p., pokój nr 19,
  • w siedzibie Rady Jednostki Pomocniczej „Uzdrowisko Cieplice” w Jeleniej Górze przy ul. Gimnazjalnej 2, budynek B,
  • na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra: www.jeleniagora.pl w zakładce - konsultacje społeczne oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.jeleniagora.pl w zakładce - Rada Miejska.

Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w okresieod 15 września 2017 r. do 15 października 2017 r.

 

Pisemne opinie, uwagi i wnioski można będzie składać:

 

1) w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 58 ( Ratusz), II p., p. nr 19 – w godzinach pracy Urzędu;

2) w siedzibie Rady Jednostki Pomocniczej „Uzdrowisko Cieplice” w Jeleniej Górze przy ul. Gimnazjalnej 2, budynek B -  w każdy poniedziałek okresu konsultacji, w godzinach od 12:00 do 15:00;

3) w wersji elektronicznej na adres Biura Rady Miejskiej: brm_um@jeleniagora.pl;

4) korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra, plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra.

Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy.

Informacja o przebiegu i wynikach konsultacji społecznych zamieszczona będzie nie później niż 30 dni od terminu zakończenia konsultacji na stronie internetowej Miasta, a także w miejscach w których zamieszczono informację o konsultacjach.


 

PROJEKT STATUTU

 

Kalendarz FB