Informacje DIR w sprawie wyników przeprowadzonych interwencji

Dolnośląska Izba Rolnicza we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości wyniki interwencji jaka została podjęta przez samorząd rolniczy w Centrali KOWR w Warszawie, w sprawie niesłusznie naliczonej rolnikom opłaty za bezumowne użytkowanie gruntu po wygranym przetargu. Pełna treść pisma zamieszczono w załączniku.

Ponadto wszystkie aktualne informacje na temat działań jakie podejmuje DIR dostępne są na stronach internetowych:

www.izbarolnicza.pl

www.facebook.com/DolnoslaskaIzbaRolniczaWeWroclawiu 

https://twitter.com/dir_wroclaw

 

Kalendarz FB