Interreg 3 A

Celem projektu jest optymalizacja ruchu turystycznego w regionie, przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnej ochrony ekosystemów oraz monitoring środowiska. Projekt zakłada również utworzenie bazy edukacyjno-konferencyjnej, przystosowanej do międzynarodowych spotkań oraz rozbudowę istniejącego systemu informacji przestrzennej, obejmującego m.in. wysokorozdzielczą ortofotomapę, numeryczny modelu terenu (NMT) i numeryczny modelu pokrycia terenu (NMPT) oraz szczegółową ewidencję sieci dróg. Realizacja projektu wpłynie na większą skuteczność działań na rzecz ochrony środowiska, inwentaryzację, waloryzację i bieżącą analizę wartości turystycznych regionu. Podejmowane działania wspólnie z partnerem pozwolą zsynchronizować rozwój ruchu turystycznego na obszarze pogranicza, a wymiana zdobytych doświadczeń umożliwi pełniejsze wykorzystanie map w celu ochrony przyrody.

Wnioski złożone w ramach Programu INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska:

 

Kalendarz FB