Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych: spotkanie 11-12 kwietnia

W Jeleniej Górze w Domu 7 Marzeń w dn. 11-12 kwietnia odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu „Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych” prowadzone przez Karolinę Maląg (RCWIP) i Agnieszkę Mroczek-Czetwertyńską (RCWIP). 

Uczestnicy zajmowali się w szczególności  tematem przeprowadzania konsultacji społecznych w Jeleniej Górze, stanem aktualnym oraz idealnym, do którego należy dążyć  w przyszłości, przeprowadzając konsultacje społeczne. 

Uczestnicy wspólnie wyszczególnili istotne czynniki, które są ważne przy organizowaniu konsultacji społecznych, tj. określony cel, temat konsultacji, wiedza merytoryczna niezbędna do przygotowania i przeprowadzenia konsultacji, niezbędne zasoby ludzkie, finansowe i materialne, określenie grupy docelowej, przeprowadzenie akcji informacyjnej itp.

Uczestnikom szkolenia przedstawiono bogactwo różnorodnych technik konsultacji tj. 21 Century Town Meeting, ankieta on-line, budżet partycypacyjny, charette, deliberative mapping, democs, diagnoza lokalna, forum lokalne, grupy fokusowe, komórki planujące, konsultacje pisemne, mapa interaktywna, narada obywatelska, okrągły stół na raty, Open Space, panel obywatelski, planning for real, planowanie partycypacyjne, punkt konsultacyjny, sondaż deliberatywny, spacer badawczy, spotkania otwarte, warsztaty dialogu społecznego, Word Cafe, wywiady indywidualne.

Ponadto uczestnicy przyjrzeli się bliżej i wyszczególnili plusy i minusy takich technik konsultacji jak warsztat, spotkania otwarte, kawiarenka obywatelska, opracowali następnie przebieg kawiarenki i warsztatu jako form przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz przeprowadzili je w swojej grupie w formie warsztatu i kawiarenki obywatelskiej.

Podczas szkolenia uczestnicy wypracowali także wspólnie ankietę, która ma być przeprowadzona na terenie Miasta Jelenia Góra nt. przyczyn niewielkiego zainteresowania mieszkańców udziałem w konsultacjach społecznych.

Kolejne szkolenie w ramach projektu odbędzie się jeszcze w kwietniu.

 

 

Kalendarz FB