Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych - sprawozdanie ze spotkania


W ramach partnerskiego projektu „Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych” Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Miasta Jelenia Góra 30 stycznia br. w jeleniogórskim ratuszu odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz jej jednostkami organizacyjnymi. W spotkaniu wzięło udział 50 osób reprezentujących ponad 40 jeleniogórskich organizacji oraz instytucji z terenu miasta.

Zygmunt Korzeniewski, Naczelnik Wydziału Dialogu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta  oraz przedstawicielki RCWIP Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska oraz Ewa Pańczak przedstawili uczestnikom spotkania ww. projekt oraz założenia Modelowej Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych wypracowanego w ramach współpracy instytucji i organizacji tj. Instytut Spraw Publicznych, Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Collegium Civitas, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Związek Miast Polskich. Model współpracy skupia się na kluczowych formach współpracy organizacji pozarządowych z władzami samorządowymi w ramach prawa w tym zakresie w oparciu o6 zasad współpracy (zasada pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, jawności, uczciwej konkurencji).

W ramach projektu będą podejmowane działania zw. z upowszechnianiem konsultacji społecznych
(tj. przygotowane zostaną artykuły, film, ulotki, Forum Pełnomocników NGO), z organizacją doradztwa oraz szkoleń w ramach Szkoły Procesu Konsultacji Społecznych (szkolenia nt. Modelu Współpracy JST i NGO, Programu Współpracy, technik i metod konsultacji społecznych), a także partycypacyjnym tworzeniem programów współpracy z NGO (spotkania warsztatowe dot. m.in. procesu planowania i przeprowadzenia konsultacji społecznych, konsultacja dwóch dokumentów, w tym programu współpracy).

Naczelnik Wydziału Dialogu i Spraw Społecznych, Zygmunt Korzeniewski przedstawił przybyłym stan współpracy pomiędzy samorządem oraz organizacjami pozarządowymi z obszaru Jeleniej Góry.

Projekt „Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany od 1.01.2014 do 31.03.2015.

Rekrutacja do udziału w projekcie będzie prowadzona w miesiącu lutym 2014 r.

Grupa:

 

Kalendarz FB