Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych - zaproszenie na cykl edukacyjny

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Miasto Jelenia Góra zapraszają na bezpłatny cykl edukacyjny skierowany do przedstawicieli i przedstawicielek jeleniogórskich organizacji pozarządowych i administracji publicznej.

Jak wyobrażasz sobie Jelenią Gorę za kilka lat?

Czy znasz lokalne problemy organizacji i mieszkańców Jeleniej Góry?

 

Masz okazję się nimi podzielić i wspólnie z przedstawicielami Miasta Jeleniej Góry poszukać najlepszych rozwiązań.

Masz wpływ na to jakie zadania będą zlecane organizacjom pozarządowym w 2015 roku.

 

Co osiągniesz dzięki uczestniczeniu w projekcie Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych (JWKS):

- wiedzę i umiejętności z zakresu konsultacji społecznych, technik konsultacyjnych, 

- wiedzę i umiejętności z zakresu konsultowania  programu współpracy,

- wiedzę nt. kultury współpracy pomiędzy samorządem, a organizacjami (na podstawie Modelu Współpracy Administracji Publicznej z Organizacjami Pozarządowymi)

- praktyczne doświadczenia w obszarze modelowej realizacji konsultacji społecznych na obszarze miasta Jelenia Góra,

- będziesz współtwórcą lokalnych dokumentów aktów prawa miejscowego

 

Proponujemy:

8 dni szkoleniowych (4 – dwudniowe szkolenia) prowadzonych przez ekspertów. Profesjonalne wsparcie doradcze i animacyjne z zakresu m.in. techniki konsultacyjne, dobre praktyki, działalność pożytku publicznego, dialog społeczny, aspekty formalno-prawne przeprowadzenia konsultacji społecznych, partycypacja społeczna.

 

Szkolenia w ramach „JWKS”:

06 - 07 marca 2014 r. – Szkolenie wyjazdowe w Karpaczu Rozwój Współpracy Partnerskiej

20 - 21 marca 2014 r. – Szkolenie stacjonarne dot. Modelu Współpracy Administracji Publicznej z organizacjami pozarządowymi.

11 – 12 kwietnia 2014 r. – Szkolenie stacjonarne dot. Programu Współpracy

24 - 25 kwietnia 2014 r.- Szkolenie stacjonarne dot. technik, metod konsultacji i partycypacji społecznej

 

Cykl edukacyjny jest całkowicie bezpłatny.

W ramach szkoleń, organizatorzy zapewniają catering, materiały szkoleniowe, nocleg i wyżywienie w przypadku szkolenia wyjazdowego. 

 

Warunki uczestnictwa w projekcie Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych:

Do udziału zapraszamy przedstawicieli/cielki jeleniogórskich organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej w wieku 18 - 64 lat, które:

a) wypełnią ankietę zgłoszeniową,

b) wypełnią Deklarację uczestnictwa w projekcie podpisane przez upoważnione osoby (wzór Deklaracji w załączeniu),

c) przejdą pomyślnie proces rekrutacji,

d) wyrażą zgodę na udział w cyklu w godzinach pracy zgodnie z harmonogramem szkoleń,

e) podpiszą umowę o udzielenie wsparcia.

 

Organizatorzy dopuszczają maksymalnie dwie osoby z organizacji pozarządowej.

 

Rekrutacja do udziału w JWKS:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej oraz odesłanie jej do dnia 21.02.2014r. (do godziny 12.00) wraz z deklaracjami uczestnictwa w projekcie.

Decyzja odnośnie przyjęcia danej osoby do cyklu zostanie podjęta na podstawie analizy wypełnionych ankiet zgłoszeniowych.

Wyniki rekrutacji: o zakwalifikowaniu do projektu powiadomimy wybrane osoby do 24 lutego 2014 r. mailowo i telefonicznie.

Ankietę zgłoszeniową prosimy kierować na adres:

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ul. Okrzei 10 pok.13,  58-500 Jelenia Góra

 

 

Osoby do kontaktu:

Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska: tel.: 75 642 20 00: e-mail: agnieszka.mroczek-czetwertynska@rcwip.pl

Ewa Pańczak: 75 642 20 00; e-mail: ewa.panczak@rcwip.pl

 

Do pobrania:

 

 

Kalendarz FB