Karkonoski Klub Sportowy JELENIA GÓRA - tryb uproszczony

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego.

Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 28 lipca 2020 r. do godz. 15:30, pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra, lub drogą elektroniczną na adres mwisniewska@jeleniagora.pl

http://bip.jeleniagora.pl/artykul/143/13403/prezydent-miasta-jeleniej-gory-podjal-decyzje-o-zastosowaniu-trybu-uproszczonego

 

 

Kalendarz FB