Karta Polaka

Prezydent Miasta Jeleniej Góry informuje, że świadczenie pieniężne przyznane decyzją Wojewody Dolnośląskiego – przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie w Rzeczypospolitej Polskiej dla osób posiadających Kartę Polaka – będzie wypłacane w  kasie Urzędu Miasta w Jeleniej Górze, Pl. Ratuszowy 58.

Osoby zainteresowane otrzymaniem świadczenia proszone są o zgłoszenie się z ważnym paszportem i decyzją Wojewody Dolnośląskiego do Wydziału Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Jeleniej Góry, ul. Okrzei 10, pok.003 (parter) tel. 75 75 46 131, 75 75 46 174, e-mail: sprawyspoleczne@jeleniagora.pl, w godzinach pracy urzędu.

Więcej informacji:

https://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/obywatelstwo/karta-polaka-swiadcze...

Załącznik – oświadczenie o przekazywaniu świadczenia na rachunek bankowy posiadacza Karty Polaka

 

Kalendarz FB