Klauzula RODO - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych
 
Administratorem, czy podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Miasto Jelenia Góra z siedziba w Jeleniej Górze przy Pl. Ratuszowym 58.
 
Jeśli mają Państwo wątpliwości lub potrzebują więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych prosimy o przesłanie informacji do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych.Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: lodo_um@jeleniagora.pl Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ realizujemy obowiązki wynikające z przepisów prawa. Jako administrator danych gwarantujemy spelnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrazenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Z uprawnien tych możesz skorzystać:
  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celow, dla których zostaly zebrane przez Miasto;
  • cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych; gdy zgloszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
  • w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa gdy Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; lub dane powinny być usunięte w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy zauwazy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe -możesz żądać ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidlowość tych danych;
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy.
 
Ma Pani/Pana prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Pani/Pana dane osobowe moga być udostępnione uprawnionym służbom organom administracji publicznej, tylko jeśli przepisy ustaw to nakazują lub na to pozwalają. Pani/Pana dane osobowe nie bedą podlegać zautomatyzowaniu podejmowania decyzji i będa przechowywane przez okres zgody z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu określonym w przepisach RODO.

 

Kalendarz FB