Kolejne środki unijne dla MŚP , JST, IOB, LGD w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej

Do 23.02. 2017 r. trwa nabór projektów w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej na dofinansowanie projektów w konkursach :

Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny

http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/601-1-4-1-b-c.html

Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WroF

http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/603-1-4-2-b-c-zwiekszenie-miedzynarodowej-ekspansji-msp-poprzez-wdrozenie-nowych-modeli-biznesowych-oraz-zwiekszenia-ekspansji-na-rynki-zewnetrzne-konkurs-zit-wrof.html

SCHEMAT  1.4 B c

Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne

c) projekty dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych – wdrażające Plany rozwoju eksportu/internacjonalizacji przedsiębiorstwa

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na zwiększeniu międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych – wdrażające Plany rozwoju eksportu/internacjonalizacji przedsiębiorstwa i obejmujące np.:

 • wizyty studyjne i misje zagraniczne;
 • udział w krajowych i międzynarodowych targach i wystawach branżowych;
 • udział w innych ważnych dla wybranej branży wydarzeniach o charakterze międzynarodowym;
 • organizacja zbiorowych wystaw na terenie działalności przedsiębiorstwa – ukierunkowanych na przyjęcie wizyt studyjnych potencjalnych zagranicznych partnerów handlowych.

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

 • MŚP
 • LGD ( Lokalne Grupy Działania)
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • IOB (Instytucje Otoczenia Biznesu)

III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

• konkurs horyzontalny -  ponad 5,3 mln zł

• ZIT WroF – ponad 7 mln zł

IV. Zasady finansowania projektu

 • Minimalna całkowita wartość projektu wynosi 10.000 PLN;
 • Maksymalna całkowita wartość projektu wynosi  100.000 PLN - w przypadku jednego przedsiębiorstwa (kwota może być większa w przypadku partnerstw tzn. 100 tys. dla każdego z partnerów).

V. Poziom dofinansowania projektów

•  Intensywność dofinansowania wynosi do 85% wydatków kwalifikujących się objęciem wsparcia.

VI. Okres realizacji projektu

a) Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2014 r.

b) Wniosek Beneficjenta o płatność końcową musi zostać złożony do DIP nie później jednak niż do 1-go grudnia 2018 roku.

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 1.4, Poddziałania 1.4.1, Schematu 1.4 Bc można kierować poprzez:

 • e – maila: info.dip@umwd.pl
 • telefon: 71 776 58 13 , 71 776 58 14
 • lub w siedzibie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, ul. Strzegomska 2-4, Wrocław

 

Kalendarz FB