Konkurs ofert na realizację zadań administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku

 Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i na świadczenie  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku.

Podstawowe informacje, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty oraz załączniki

 

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej.

 

 

 

Kalendarz FB