Konkurs ofert w 2022 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra w 2022 roku.

Oferta konkurs

Ogłoszenie konkurs

oferta konkurs wersja edytowalna

 

 

 

Kalendarz FB