Konsultacje Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021rok

Konsultacje Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2021 rok link do bip http://bip.jeleniagora.pl/artykul/143/14071/zaproszenie-do-udzialu-w-konsultacjach-mppirpa-na-2021-rok

Formularz do konsultacji: pobierz

 

Kalendarz FB