Konsultacje projektu pn. Regulamin Konsultacji Społecznych

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu pn. „Regulamin Konsultacji Społecznych” będącego załącznikiem do uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych 

W ramach projektu realizowanego przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, którego Miasto Jelenia Góra jest partnerem w ramach PO KL pt. „Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych” został wypracowany Regulamin Konsultacji Społecznych z mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry w sprawach ważnych dla Miasta Jeleniej Góry, który to regulamin zostaje poddany konsultacjom społecznym.

 

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od 29.08.2014 r. do 18.09.2014 r. do godz. 16.00 w formach:

1) punktów konsultacyjnych zlokalizowanych w:

1. Urzędzie Miasta Jeleniej Góry Wydziale Dialogu i Spraw Społecznych Plac Ratuszowy 58, pok. 1 w godz. pracy urzędu,

2. Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Jeleniej Górze, ul. Okrzei 10, pok. 102, w godz. 8:00-16:00

 

2) przyjmowania w wersji elektronicznej i papierowej propozycji, uwag i opinii na formularzu konsultacji, który jest dostępny do pobrania:

• w Biuletynie Informacji Publicznej - bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl,

• na stronie internetowej Miasta Jeleniej Góry - www.jeleniagora.pl,

• w siedzibie Urzędu Miasta Jeleniej Góry Wydziale Dialogu i Spraw Społecznych Plac Ratuszowy 58, pok. 1 w godzinach pracy urzędu,

• w siedzibie Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Jeleniej Górze, ul. Okrzei 10, pok. 102, w godz. 8:00-16:00

 

Propozycje, uwagi i opinie można przekazać:

• drogą elektroniczną na adres organizacje@jeleniagora.pl lub jeleniagora@rcwip.pl

• osobiście lub drogą korespondencyjną pod adresem: 

Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Dialogu i Spraw Społecznych Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra, lub Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ul. Okrzei 10 58-500 Jelenia Góra

 

Uwaga: Nie będą uwzględnione propozycje, uwagi i opinie:

• przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacji społecznych,

• złożone na formularzu konsultacji społecznych z datą wpływu 18.09.2014 r. po godz. 16:00,

• niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem

 

PLIKI DO POBRANIA:

projekt „Regulamin Konsultacji Społecznych”,

formularz konsultacji projektu „Regulaminu Konsultacji Społecznych” będącego załącznikiem do uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych.

 

ZOBACZ: ogłoszenie na BIP

Grupa:

 

Kalendarz FB